Pfizer công bố thuốc viên trị Covid-19 "hiệu quả 89%"