Anh thử nghiệm vắc xin Covid-19 thế hệ 2 là miếng dán trên da